Zmiany personalne u Cystersów

Dekretem Opata Opactwa Cystersów w Wąchocku o. Eugeniusza Augustyna OCist z dnia 15.09.2022 r. o. Benedykt Zieliński OCist zostaje powołany na stanowisko  magistra nowicjatu i junioratu w Klasztorze Cystersów w Wąchocku. Natomiast o. Justyn Hajkowski OCist zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Ojcu Benedyktowi tutejsza wspólnota parafialna z Więcej…

Liturgiczne święto św. Mateusza Apostoła

21.09.2022 r.  (środa) Kościół katolicki obchodzi liturgiczne święto św. Mateusza, jednego z dwunastu Apostołów, autora pierwszej Ewangelii. Mateusz był celnikiem galilejskim pracującym w Kafarnaum. Do jego obowiązków należało pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez jezioro Genezaret. Św. Mateusz jest patronem celników, poborców, komorników, księgowych, urzędników finansowych, Więcej…

Liturgiczne wspomnienie św. Januarego

19.09.2022 r. (poniedziałek) Kościół katolicki wspomina św. Januarego, biskupa i męczennika. January urodził się około 270 r. i  był biskupem Benewentu koło Neapolu. Zginął śmiercią męczeńską za wiarę. Jego doczesne szczątki spoczywają w katedrze w Neapolu. W ołtarzu głównym w relikwiarzu w dwóch szklanych ampułkach przechowywana jest jego zakrzepła krew. Więcej…

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14.09.2022 r. (środa) w Kościele katolickim celebrowana jest uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto szczególnie uroczyście obchodzone jest w sanktuariach w których znajdują się relikwie Krzyża Świętego – w cysterskim Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie – Mogile czy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W naszej świątyni Msze św. o godz. 17.00 i 18.00.

(więcej…)

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

08.09.2022 r. (czwartek) w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszej świątyni o godz. 7.30, 17.00 i 18.00. Kościół sporadycznie czci narodzenie świętych. Liturgicznie obchodzimy urodziny tylko w trzech przypadkach: 25 grudnia narodzenie Jezusa, 24 czerwca narodzenie św. Jana Chrzciciela i 8 września narodzenie Najświętszej Maryi Panny.

(więcej…)

Nowy rok szkolny

Nadchodzi koniec wakacji, beztroskich zabaw, wycieczek i swawoli. Zacznie się nowy rok szkolny 2022/2023. Nasi duszpasterze zapraszają 01.09.2022 r. (czwartek) rodziców wraz dziećmi które będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, na uroczystą Mszę św. o godz. 8.00 inaugurującą nowy rok szkolny.

(więcej…)