Życie pierwszych cystersów

Życie pierwszych cystersów znacznie różniło się do życia współczesnych zakonników. Pożywienie w Citeaux było skromne. Zakonnicy jadali dwa razy dziennie, od 14 września, to jest od Podwyższenia Krzyża Świętego, aż do Wielkanocy przyjmowali tylko jeden posiłek dziennie. (więcej…)

Klasztor Cysterski dziś

W 1986 r. do Sulejowa ponownie przebywają prawowici gospodarze obiektu – cystersi. Kościół i klasztor zostały im zwrócone po 167 latach. Obecnie znajduje się tutaj przeorat zwykły. Obowiązki duszpasterskie prowadzone są przez cystersów z Wąchocka. Parafię przy tutejszy kościele erygowano w roku 1789. Pierwszym proboszczem został ks. Konrad Siciński, a następnymi byli:

 

2. 1799 – Idzi Wychorski O. Cist.

18. 1895 – ks. Ludwik Woźniakowski

3. 1800 – ks. Placyd Rybkowski

19. 1904 – ks. Stanisław Krajewski

4. 1807 – Florian Stachórski O. Cist. – opat

20. 1906 – ks. Józef Trybulski

5. 1809 – ks. Antoni Szynszecki

21. 1909 – ks. Jan Dąbrowski

6. 1809 – ks. Szczepan Gwoździkowski

22. 1923 – ks. Antoni Misiórski

7. 1813 – ks. Antoni Szemiot

23. 1941 – ks. Adam Cieloch

8. 1813 – podprzeor Bonifacy Borowski

24. 1948 – ks. Julian Kwaśnik

9. 1836 – ks. Ignacy Zienkiewicz

25. 1960 – ks. Edward Stępień

10. 1841 – ks. Szymon Szymański

26. 1974 – ks. Adam Łyżwa

11. 1842 – ks. Antoni Dysiewicz

27. 1986 – Cherubin Kozera O. Cist.

12. 1845 – ks. Jakub Rogólski

28. 1994 – Anioł Karsznia O. Cist.

13. 1846 – ks. Spirydyjon Wolski

29. 1999 – Romuald Wróbel O. Cist.

14. 1861 – ks. Józef Ladachowski

30. 2001 – Augustyn Węgrzyn O.Cist. – przeor

15. 1869 – ks. Hiacynt Pierogowicz

 

16. 1871 – ks. Józefat Naruszewicz

 

17. 1891 – ks. Jan Szyliński

 

(więcej…)

Proces fundacyjny Klasztoru Cystersów w Sulejowie

Pomimo wielu trudności natury formalnej w roku 1176 do Sulejowa przybywa konwent dwunastu mnichów z burgundzkiego Morimond, osiedlając się na prawym brzegu Pilicy, w pobliżu wsi Sulejów. Inicjatorem i wykonawcą tego przedsięwzięcia był Kazimierz Sprawiedliwy, książę wiślicki i sandomierski, który na krótko przed 1176 r. postanowił dokonać pobożnej fundacji na obrzeżach swego władztwa. Klasztor zabiegał też u papieży o potwierdzenie praw do wcześniej zgromadzonego majątku. Bulle protekcyjne wystawili cystersom z Sułejowa Honoriusz III oraz Grzegorz IX.W pocz. XIII w., dysponując już sporym majątkiem, cystersi przystąpili do budowy nowej, okazalszej świątyni. W 1232 r. arcybiskup gnieźnieński Pełka dokonał aktu jej konsekracji (pw. NMP i św. Tomasza Becketa) i z tej okazji nadał klasztorowi dalsze dziesięciny. W następnych latach przystąpiono do budowy kapitularza, a przedsięwzięcie to zakończono ok. poł. XIII w. W roku 1232 klasztor przejął, z nadania księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, tzw. posag dobrowski. Było to sześć wsi i dziesięciny, przeznaczone przez bł. Bogumiła na działalność misyjną w Prusach. Natomiast w roku 1252 cystersi z Sulejowa przejęli uposażenie opactwa szpetalskiego. Kapituła generalna wyznaczyła w poł. XIII w. klasztor sulejowski do obsadzenie nowej placówki, która miała powstać na pograniczu kujawsko – pomorskim w Byszewie. Był to okres szczytowego rozwoju klasztoru pod rządami opata Piotra. Klasztor w poł. XIII w. był w posiadaniu ok. pięćdziesięciu wsi i czterdziestu pięciu dziesięcin z wsi, dysponował obszernym immunitetem, kościołami, targami, licznie zgromadzonymi regaliami oraz przypisańcami osadzonymi w poszczególnych wsiach. Dynamiczny rozwój klasztoru został jednak dość niespodziewanie zahamowany. Już w 1 poł. XIII w. cystersi sulejowscy rozpoczęli spory z norbertanami osadzonymi w pobliskim Witowie (głównie o dziesięciny), a także z okolicznym rycerstwem.

(więcej…)

Geneza powstania zakonu cystersów

Byli pionierami w dziedzinie gospodarki i hodowli na ziemiach polskich, mistrzami sztuki murarskiej i sakralnej. Od 1986 roku ponownie żyją wśród naszej lokalnej społeczności. Obiekt dawnej klasy „0” podziwiają turyści z Polski i nie tylko, jest perłą województwa łódzkiego i dumą Sulejowa. Klasztor cysterski i cystersi – bo o nich mowa. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się skąd w ogóle pochodzą cystersi, skąd wzięli się na świecie i ziemiach polskich i co to za kolorowi mnisi pracują w naszej świątyni?. Powstanie zakonu cysterskiego to wynik wspólnej, głębszej refleksji niektórych mnichów benedyktyńskich. W pierwszym szeregu odnowy duchowej należy postawić, św. Roberta – założyciela zakonu cystersów. W roku 1075 św. Robert wraz z współbraćmi w północnej Burgundii w Melesme, założył klasztor i zaprowadzili w nim surową dyscyplinę opartą na „Regule” św. Benedykta. Zakonnicy wiedli tu żywot w zupełnym ubóstwie i milczeniu Mieszkali w drewnianych chatkach, pracując fizycznie na własne utrzymanie.

(więcej…)

Nasza Fundacja

W 1990 r. z inicjatywy ówczesnego Senatora RP Tadeusza Zaskórskiego, powołana została do życia Fundacja pod nazwą „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie” której to Pan Senator został pierwszym Prezesem. Celem Fundacji jest odbudowa i konserwacja zabytkowych obiektów Opactwa Cystersów pochodzących z XII – XV wieku. Obecnym prezesem Fundacji jest Więcej…

Dokumenty

Chrzest   Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:   Odpis aktu urodzenia dziecka. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania). Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymskokatolickim.   Bierzmowanie    Dokumentami potrzebnymi do bierzmowania są: Więcej…

VIIforum2

VII Forum Szlaku Cysterskiego

VIIforum2 W 2003 r. Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego przy Opacie Prezesie Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, Ojcu Piotrze Chojnackim OCist. z Mogiły, podjęła inicjatywę zorganizowania raz w roku spotkań ludzi związanych z duchowością i opieką nad obiektami cysterskimi i pocysterskimi znajdującymi się na Szlaku Cysterskim w Polsce.

(więcej…)

Posługa wśród chorych

Kapłan w każdy pierwszy piątek miesiąca udaje się do chorych z posługą sakramentalną. Nowe osoby należy zgłaszać w kancelarii.   W nagłych przypadkach sakrament namaszczenia chorych jest udzielany na każde wezwanie .