Śp. O. Tadeusz Ziomek OCist.

17.01.2009 r. zasnął w Panu opatrzony Świętymi Sakramentami Antoni Tadeusz Ziomek OCist. (ur. 05.05.1935 r.) Wikariusz naszej parafii. Ceremonii pogrzebowej konclelebrowananej w Sulejowie 20.01.2009 r przewodniczył o godz. 14.00 opat wąchocki O. Eugeniusz Augustyn OCist. Homilię wygłosił nasz ojciec Proboszcz. Dnia następnego trumna z ciałem Ojca Tadeusza została przewieziona do klasztoru macierzystego w Wąchocku, gdzie w dniu 21.01.2009 r. po uroczystej koncelebrze o godz. 13.00 z udziałem opatów cysterskich, pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej Adama Odziomka, nastąpiło wyprowadzenie trumny z ciałem na miejscowy cmentarz parafialny.

Homilia O. Augustyna OCist. na uroczystościach pogrzebowych śp. O. Tadeusza Ziomka OCist.

(więcej…)

Śp. Jan Paweł II

Błogosławiony Kościoła Katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 264. papież i 6. suwerenny władca Państwa Watykańskiego. Ur. 18.05.1920 r. zm. 02.04.2005 r.   .

Obecni gospodarze

Rok 1819 przynosi kasatę sulejowskiego klasztoru, dobra klasztorne i sam klasztor przejął rząd Królestwa Polskiego i oddał w dzierżawę. W roku 1847 w uroczystość Bożego Ciała kościół i połowa klasztoru uległy zniszczeniu wskutek pożaru. W latach 1852 – 1861 przebywała w klasztorze siostra zakonna Klara Zienkiewiczówna, która to restaurowała spalony kościół. Więcej…

Nabożeństwa i uroczystości

Msza Święta   Niedziela i Uroczystości 9.00, 11.30, 18.00 (czas letni) 9.00, 11.30, 16.00 (czas zimowy)   Dni powszednie 18.00 (czas letni) 16.00 (czas zimowy)   Nabożeństwa   Majowe Czerwcowe Październikowe Listopadowe pół godziny po Mszy Świętej wieczornej   Roraty (w okresie Adwentu) w dni powszednie i niedziele 16.00 Msza Więcej…

Dane kontaktowe

Parafia należy do dekanatu tomaszowskiego diecezji radomskiej z ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem. Do parafii należą wsie: Strzelce (270 mieszkańców), Prócheńsko Duże (212 mieszkańców), Owczary (149 mieszkańców) oraz północna część Sulejowa – osiedle „Podklasztorze” (950 mieszkańców).   Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego ul. Opacka 13 97 Więcej…

Polecamy

Kuria Generalna Zakonu Cysterskiego w Rzymie Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie Opactwo Cysterskie w Wąchocku Opactwo Cysterskie w Krakowie Mogile Opactwo Cysterskie w Szczyrzycu Cystersi w Oliwie Pocysterskie Opactwo w Lądzie Cystersi w Polsce Szlak Cysterski w Polsce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich Wirtualny spacer po pocysterskim opactwie w Lądzie Wirtualny spacer Więcej…