24.06.2022 r. (piątek) Kościół katolicki obchodzi uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Z uwagi iż w piątek wypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela została przeniesiona na czwartek 23.06.2022 r. Św. Jan był synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jan jest uważany za ostatniego proroka Starego Testamentu i za pierwszego świętego Nowego Testamentu. Nie został kapłanem tylko w młodym wieku rozpoczął życie pustelnika w rejonie rzeki Jordan. Tu głosił kazania, nawracał, chrzcił i przygotowywał ludzi na nadejście Pana. O chrzest poprosił go sam Jezus Chrystus. Za publiczne upominanie króla Heroda został wtrącony do więzienia, a następnie na skutek spisku pasierbicy Heroda – Salome i jej matki Herodiady, ucięto św. Janowi głowę. Jan Chrzciciel jako jedyny między świętymi Pańskimi cieszy się przywilejem, iż świętuje się jako uroczystość dzień jego narodzin. U pozostałych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci.

.

Kategorie: Aktualności