Obecni gospodarze

Rok 1819 przynosi kasatę sulejowskiego klasztoru, dobra klasztorne i sam klasztor przejął rząd Królestwa Polskiego i oddał w dzierżawę. W roku 1847 w uroczystość Bożego Ciała kościół i połowa klasztoru uległy zniszczeniu wskutek pożaru. W latach 1852 – 1861 przebywała w Więcej…

Nabożeństwa i uroczystości

Msza Święta   Niedziela i Uroczystości 9.00, 11.30, 18.00 (czas letni) 9.00, 11.30, 16.00 (czas zimowy)   Dni powszednie 18.00 (czas letni) 16.00 (czas zimowy)   Nabożeństwa   Majowe Czerwcowe Październikowe Listopadowe pół godziny po Mszy Świętej wieczornej   Roraty Więcej…

Dane kontaktowe

Parafia należy do dekanatu tomaszowskiego diecezji radomskiej z ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem. Do parafii należą wsie: Strzelce (270 mieszkańców), Prócheńsko Duże (212 mieszkańców), Owczary (149 mieszkańców) oraz północna część Sulejowa – osiedle „Podklasztorze” (950 mieszkańców).   Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Więcej…

Polecamy

Kuria Generalna Zakonu Cysterskiego w Rzymie Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie Opactwo Cysterskie w Wąchocku Opactwo Cysterskie w Krakowie Mogile Opactwo Cysterskie w Szczyrzycu Cystersi w Oliwie Pocysterskie Opactwo w Lądzie Cystersi w Polsce Szlak Cysterski w Polsce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Więcej…

Życie pierwszych cystersów

Życie pierwszych cystersów znacznie różniło się do życia współczesnych zakonników. Pożywienie w Citeaux było skromne. Zakonnicy jadali dwa razy dziennie, od 14 września, to jest od Podwyższenia Krzyża Świętego, aż do Wielkanocy przyjmowali tylko jeden posiłek dziennie. (więcej…)

Klasztor Cysterski dziś

W 1986 r. do Sulejowa ponownie przebywają prawowici gospodarze obiektu – cystersi. Kościół i klasztor zostały im zwrócone po 167 latach. Obecnie znajduje się tutaj przeorat zwykły. Obowiązki duszpasterskie prowadzone są przez cystersów z Wąchocka. Parafię przy tutejszy kościele erygowano w roku 1789. Pierwszym proboszczem został ks. Konrad Siciński, a następnymi byli:

 

2. 1799 – Idzi Wychorski O. Cist.

18. 1895 – ks. Ludwik Woźniakowski

3. 1800 – ks. Placyd Rybkowski

19. 1904 – ks. Stanisław Krajewski

4. 1807 – Florian Stachórski O. Cist. – opat

20. 1906 – ks. Józef Trybulski

5. 1809 – ks. Antoni Szynszecki

21. 1909 – ks. Jan Dąbrowski

6. 1809 – ks. Szczepan Gwoździkowski

22. 1923 – ks. Antoni Misiórski

7. 1813 – ks. Antoni Szemiot

23. 1941 – ks. Adam Cieloch

8. 1813 – podprzeor Bonifacy Borowski

24. 1948 – ks. Julian Kwaśnik

9. 1836 – ks. Ignacy Zienkiewicz

25. 1960 – ks. Edward Stępień

10. 1841 – ks. Szymon Szymański

26. 1974 – ks. Adam Łyżwa

11. 1842 – ks. Antoni Dysiewicz

27. 1986 – Cherubin Kozera O. Cist.

12. 1845 – ks. Jakub Rogólski

28. 1994 – Anioł Karsznia O. Cist.

13. 1846 – ks. Spirydyjon Wolski

29. 1999 – Romuald Wróbel O. Cist.

14. 1861 – ks. Józef Ladachowski

30. 2001 – Augustyn Węgrzyn O.Cist. – przeor

15. 1869 – ks. Hiacynt Pierogowicz

 

16. 1871 – ks. Józefat Naruszewicz

 

17. 1891 – ks. Jan Szyliński

 

(więcej…)

Proces fundacyjny Klasztoru Cystersów w Sulejowie

Pomimo wielu trudności natury formalnej w roku 1176 do Sulejowa przybywa konwent dwunastu mnichów z burgundzkiego Morimond, osiedlając się na prawym brzegu Pilicy, w pobliżu wsi Sulejów. Inicjatorem i wykonawcą tego przedsięwzięcia był Kazimierz Sprawiedliwy, książę wiślicki i sandomierski, który na krótko przed 1176 r. postanowił dokonać pobożnej fundacji na obrzeżach swego władztwa. Klasztor zabiegał też u papieży o potwierdzenie praw do wcześniej zgromadzonego majątku. Bulle protekcyjne wystawili cystersom z Sułejowa Honoriusz III oraz Grzegorz IX.W pocz. XIII w., dysponując już sporym majątkiem, cystersi przystąpili do budowy nowej, okazalszej świątyni. W 1232 r. arcybiskup gnieźnieński Pełka dokonał aktu jej konsekracji (pw. NMP i św. Tomasza Becketa) i z tej okazji nadał klasztorowi dalsze dziesięciny. W następnych latach przystąpiono do budowy kapitularza, a przedsięwzięcie to zakończono ok. poł. XIII w. W roku 1232 klasztor przejął, z nadania księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, tzw. posag dobrowski. Było to sześć wsi i dziesięciny, przeznaczone przez bł. Bogumiła na działalność misyjną w Prusach. Natomiast w roku 1252 cystersi z Sulejowa przejęli uposażenie opactwa szpetalskiego. Kapituła generalna wyznaczyła w poł. XIII w. klasztor sulejowski do obsadzenie nowej placówki, która miała powstać na pograniczu kujawsko – pomorskim w Byszewie. Był to okres szczytowego rozwoju klasztoru pod rządami opata Piotra. Klasztor w poł. XIII w. był w posiadaniu ok. pięćdziesięciu wsi i czterdziestu pięciu dziesięcin z wsi, dysponował obszernym immunitetem, kościołami, targami, licznie zgromadzonymi regaliami oraz przypisańcami osadzonymi w poszczególnych wsiach. Dynamiczny rozwój klasztoru został jednak dość niespodziewanie zahamowany. Już w 1 poł. XIII w. cystersi sulejowscy rozpoczęli spory z norbertanami osadzonymi w pobliskim Witowie (głównie o dziesięciny), a także z okolicznym rycerstwem.

(więcej…)

Geneza powstania zakonu cystersów

Byli pionierami w dziedzinie gospodarki i hodowli na ziemiach polskich, mistrzami sztuki murarskiej i sakralnej. Od 1986 roku ponownie żyją wśród naszej lokalnej społeczności. Obiekt dawnej klasy „0” podziwiają turyści z Polski i nie tylko, jest perłą województwa łódzkiego i dumą Sulejowa. Klasztor cysterski i cystersi – bo o nich mowa. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się skąd w ogóle pochodzą cystersi, skąd wzięli się na świecie i ziemiach polskich i co to za kolorowi mnisi pracują w naszej świątyni?. Powstanie zakonu cysterskiego to wynik wspólnej, głębszej refleksji niektórych mnichów benedyktyńskich. W pierwszym szeregu odnowy duchowej należy postawić, św. Roberta – założyciela zakonu cystersów. W roku 1075 św. Robert wraz z współbraćmi w północnej Burgundii w Melesme, założył klasztor i zaprowadzili w nim surową dyscyplinę opartą na „Regule” św. Benedykta. Zakonnicy wiedli tu żywot w zupełnym ubóstwie i milczeniu Mieszkali w drewnianych chatkach, pracując fizycznie na własne utrzymanie.

(więcej…)

Nasza Fundacja

W 1990 r. z inicjatywy ówczesnego Senatora RP Tadeusza Zaskórskiego, powołana została do życia Fundacja pod nazwą „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie” której to Pan Senator został pierwszym Prezesem. Celem Fundacji jest odbudowa i konserwacja zabytkowych obiektów Opactwa Cystersów Więcej…

Dokumenty

Chrzest   Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:   Odpis aktu urodzenia dziecka. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania). Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Więcej…