Śp. O. Tadeusz Ziomek OCist.

17.01.2009 r. zasnął w Panu opatrzony Świętymi Sakramentami Antoni Tadeusz Ziomek OCist. (ur. 05.05.1935 r.) Wikariusz naszej parafii. Ceremonii pogrzebowej konclelebrowananej w Sulejowie 20.01.2009 r przewodniczył o godz. 14.00 opat wąchocki O. Eugeniusz Augustyn OCist. Homilię wygłosił nasz ojciec Proboszcz. Dnia następnego trumna z ciałem Ojca Tadeusza została przewieziona do klasztoru macierzystego w Wąchocku, gdzie w dniu 21.01.2009 r. po uroczystej koncelebrze o godz. 13.00 z udziałem opatów cysterskich, pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej Adama Odziomka, nastąpiło wyprowadzenie trumny z ciałem na miejscowy cmentarz parafialny.

Homilia O. Augustyna OCist. na uroczystościach pogrzebowych śp. O. Tadeusza Ziomka OCist.  

(więcej…)

Śp. Jan Paweł II

Błogosławiony Kościoła Katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 264. papież i 6. suwerenny władca Państwa Watykańskiego. Ur. 18.05.1920 r. zm. 02.04.2005 r.   .

Obecni gospodarze

Rok 1819 przynosi kasatę sulejowskiego klasztoru, dobra klasztorne i sam klasztor przejął rząd Królestwa Polskiego i oddał w dzierżawę. W roku 1847 w uroczystość Bożego Ciała kościół i połowa klasztoru uległy zniszczeniu wskutek pożaru. W latach 1852 – 1861 przebywała w Więcej…

Nabożeństwa i uroczystości

Msza Święta   Niedziela i Uroczystości 9.00, 11.30, 18.00 (czas letni) 9.00, 11.30, 16.00 (czas zimowy)   Dni powszednie 18.00 (czas letni) 16.00 (czas zimowy)   Nabożeństwa   Majowe Czerwcowe Październikowe Listopadowe pół godziny po Mszy Świętej wieczornej   Roraty Więcej…

Dane kontaktowe

Parafia należy do dekanatu tomaszowskiego diecezji radomskiej z ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem. Do parafii należą wsie: Strzelce (270 mieszkańców), Prócheńsko Duże (212 mieszkańców), Owczary (149 mieszkańców) oraz północna część Sulejowa – osiedle „Podklasztorze” (950 mieszkańców).   Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Więcej…

Polecamy

Kuria Generalna Zakonu Cysterskiego w Rzymie Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie Opactwo Cysterskie w Wąchocku Opactwo Cysterskie w Krakowie Mogile Opactwo Cysterskie w Szczyrzycu Cystersi w Oliwie Pocysterskie Opactwo w Lądzie Cystersi w Polsce Szlak Cysterski w Polsce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Więcej…

Życie pierwszych cystersów

Życie pierwszych cystersów znacznie różniło się do życia współczesnych zakonników. Pożywienie w Citeaux było skromne. Zakonnicy jadali dwa razy dziennie, od 14 września, to jest od Podwyższenia Krzyża Świętego, aż do Wielkanocy przyjmowali tylko jeden posiłek dziennie. (więcej…)

Klasztor Cysterski dziś

W 1986 r. do Sulejowa ponownie przebywają prawowici gospodarze obiektu – cystersi. Kościół i klasztor zostały im zwrócone po 167 latach. Obecnie znajduje się tutaj przeorat zwykły. Obowiązki duszpasterskie prowadzone są przez cystersów z Wąchocka. Parafię przy tutejszy kościele erygowano w roku 1789. Pierwszym proboszczem został ks. Konrad Siciński, a następnymi byli:

 

2. 1799 – Idzi Wychorski O. Cist.

18. 1895 – ks. Ludwik Woźniakowski

3. 1800 – ks. Placyd Rybkowski

19. 1904 – ks. Stanisław Krajewski

4. 1807 – Florian Stachórski O. Cist. – opat

20. 1906 – ks. Józef Trybulski

5. 1809 – ks. Antoni Szynszecki

21. 1909 – ks. Jan Dąbrowski

6. 1809 – ks. Szczepan Gwoździkowski

22. 1923 – ks. Antoni Misiórski

7. 1813 – ks. Antoni Szemiot

23. 1941 – ks. Adam Cieloch

8. 1813 – podprzeor Bonifacy Borowski

24. 1948 – ks. Julian Kwaśnik

9. 1836 – ks. Ignacy Zienkiewicz

25. 1960 – ks. Edward Stępień

10. 1841 – ks. Szymon Szymański

26. 1974 – ks. Adam Łyżwa

11. 1842 – ks. Antoni Dysiewicz

27. 1986 – Cherubin Kozera O. Cist.

12. 1845 – ks. Jakub Rogólski

28. 1994 – Anioł Karsznia O. Cist.

13. 1846 – ks. Spirydyjon Wolski

29. 1999 – Romuald Wróbel O. Cist.

14. 1861 – ks. Józef Ladachowski

30. 2001 – Augustyn Węgrzyn O.Cist. – przeor

15. 1869 – ks. Hiacynt Pierogowicz

 

16. 1871 – ks. Józefat Naruszewicz

 

17. 1891 – ks. Jan Szyliński

 

(więcej…)

Proces fundacyjny Klasztoru Cystersów w Sulejowie

Pomimo wielu trudności natury formalnej w roku 1176 do Sulejowa przybywa konwent dwunastu mnichów z burgundzkiego Morimond, osiedlając się na prawym brzegu Pilicy, w pobliżu wsi Sulejów. Inicjatorem i wykonawcą tego przedsięwzięcia był Kazimierz Sprawiedliwy, książę wiślicki i sandomierski, który na krótko przed 1176 r. postanowił dokonać pobożnej fundacji na obrzeżach swego władztwa. Klasztor zabiegał też u papieży o potwierdzenie praw do wcześniej zgromadzonego majątku. Bulle protekcyjne wystawili cystersom z Sułejowa Honoriusz III oraz Grzegorz IX.W pocz. XIII w., dysponując już sporym majątkiem, cystersi przystąpili do budowy nowej, okazalszej świątyni. W 1232 r. arcybiskup gnieźnieński Pełka dokonał aktu jej konsekracji (pw. NMP i św. Tomasza Becketa) i z tej okazji nadał klasztorowi dalsze dziesięciny. W następnych latach przystąpiono do budowy kapitularza, a przedsięwzięcie to zakończono ok. poł. XIII w. W roku 1232 klasztor przejął, z nadania księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, tzw. posag dobrowski. Było to sześć wsi i dziesięciny, przeznaczone przez bł. Bogumiła na działalność misyjną w Prusach. Natomiast w roku 1252 cystersi z Sulejowa przejęli uposażenie opactwa szpetalskiego. Kapituła generalna wyznaczyła w poł. XIII w. klasztor sulejowski do obsadzenie nowej placówki, która miała powstać na pograniczu kujawsko – pomorskim w Byszewie. Był to okres szczytowego rozwoju klasztoru pod rządami opata Piotra. Klasztor w poł. XIII w. był w posiadaniu ok. pięćdziesięciu wsi i czterdziestu pięciu dziesięcin z wsi, dysponował obszernym immunitetem, kościołami, targami, licznie zgromadzonymi regaliami oraz przypisańcami osadzonymi w poszczególnych wsiach. Dynamiczny rozwój klasztoru został jednak dość niespodziewanie zahamowany. Już w 1 poł. XIII w. cystersi sulejowscy rozpoczęli spory z norbertanami osadzonymi w pobliskim Witowie (głównie o dziesięciny), a także z okolicznym rycerstwem.

(więcej…)