Komunikat Biskupa Radomskiego

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku – Ksiądz Biskupu dzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej: (więcej…)

Nabożeństwo różańcowe (październikowe)

Nabożeństwo zwane różańcowym lub październikowym ustanowił w roku 1884 papież Leon XIII. Nabożeństwo w kościele rozpoczyna się od pieśni maryjnej, a następnie ma miejsca wystawienie Najświętszego Sakramentu, część Różańca z rozważaniem poszczególnych tajemnic i końcową modlitwą Pod Twoją obronę, modlitwa do św. Józefa oraz czytanka różańcowa. Nabożeństwo kończy się błogosławieństwem Najświętszym Więcej…