Zmiany personalne u Cystersów

Dekretem Opata Opactwa Cystersów w Wąchocku o. Eugeniusza Augustyna OCist z dnia 15.09.2022 r. o. Benedykt Zieliński OCist zostaje powołany na stanowisko  magistra nowicjatu i junioratu w Klasztorze Cystersów w Wąchocku. Natomiast o. Justyn Hajkowski OCist zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Ojcu Benedyktowi tutejsza wspólnota parafialna z Więcej…

Liturgiczne święto św. Mateusza Apostoła

21.09.2022 r.  (środa) Kościół katolicki obchodzi liturgiczne święto św. Mateusza, jednego z dwunastu Apostołów, autora pierwszej Ewangelii. Mateusz był celnikiem galilejskim pracującym w Kafarnaum. Do jego obowiązków należało pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez jezioro Genezaret. Św. Mateusz jest patronem celników, poborców, komorników, księgowych, urzędników finansowych, Więcej…

Liturgiczne wspomnienie św. Januarego

19.09.2022 r. (poniedziałek) Kościół katolicki wspomina św. Januarego, biskupa i męczennika. January urodził się około 270 r. i  był biskupem Benewentu koło Neapolu. Zginął śmiercią męczeńską za wiarę. Jego doczesne szczątki spoczywają w katedrze w Neapolu. W ołtarzu głównym w relikwiarzu w dwóch szklanych ampułkach przechowywana jest jego zakrzepła krew. Więcej…