03.05.2020 r. (niedziela) Kościół katolicki obchodzi uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku  uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja) zbiega się z obchodem 4. niedzieli wielkanocnej. Zgodnie z zasadami pierwszeństwa dni liturgicznych uroczystość maryjna powinna być obchodzona w poniedziałek (4 maja).

Na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, rzymska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że:

* uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie obchodzona w sobotę, 2 maja 2020 r.

Msze św. w naszej świątyni w sobotę 02.05., tak jak w niedzielę o godz. 9.00, 11.30 i 18.00.

Na każdej odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Godność Matki Bożej jako Królowej polskiego narodu pojawia się w drugiej połowie XVII w. po zwycięstwie wojsk polskich nad wojskami szwedzkimi i cudownej obronie Jasnej Góry. Ambasadorem tego poglądu Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej opiece. Związanie kultu Maryi jako Królowej Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozszerzenie tego święta na cały kraj. Jako datę uroczystości, zaproponowali na dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Uroczystość zatwierdził oficjalnie papież Benedykt XV w 1920 r. W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w Komańczy internowany Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Po zwolnieniu Prymasa, Jasnogórskie Śluby Narodu – złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

.

Kategorie: Aktualności