Cysterskie Centrum Edukacji

Wielowiekowa spuścizna gospodarcza i kulturowa „białych mnichów” którzy w myśl maksymy „Ora et Labora” wznieśli na Podklasztorzu wspaniały cysterski obiekt, który po dziś dzień służy okolicznym mieszkańcom i nie tylko oraz cieszy oko znawców sztuki, dała początek idei powstania Cysterskiego Centrum Edukacji. (więcej…)