Zaproszenie do Skrzyńska

W dniu 6 września 1998 roku Diecezja Radomska przeżywała podniosłą uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej. W bulli koronacyjnej św. Jan Paweł II napisał: „Ufamy, że tego rodzaju uroczystość sprawi, że wszyscy, którzy czczą ten obraz jeszcze bardziej zostaną pobudzeni do oddawani czci Matce Bożej”. Mija 20 lat od tego Więcej…